Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Công Giáo

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2023 - 2024

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2022 - 2023

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2021 - 2022

Cựu Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo

Ban Chấp Hành 2023-2024

Tuyên Úy

caret-down caret-up caret-left caret-right
Linh Mục Kiệt Tạ
Linh Mục Bill Cao

Cố Vấn

Darlena Trần Cố Vấn VCSA - Tổng Hội
Kris Trần Cố Vấn VCSA - Tổng Hội
Thích Phùng Cố Vấn VCSA - Santa Ana College
Julie Nguyễn Cố Vấn VCSA - Golden West College
Bridget Vũ Cố Vấn VCSA - Golden West College
Michelle Ngô Cố Vấn VCSA - Orange Coast College

Ban Chấp Hành

Hân Vương Hội Trưởng
Thuận Hoàng Phó Ngoại Vụ
Thy Đặng Phó Nội Vụ
Mai Trịnh Thủ Quỹ
Anh Nguyễn Thư Ký
An Trần Trưởng Ban Đức Tin
Lân Hoàng Trưởng Ban Kỹ Thuật
Tường Phạm Trưởng Ban Quản Lý Vật Chất
Hiền Nguyễn Trưởng Ban Ẩm Thực
Ngân Ngô Trưởng Ban Âm Nhạc
Phương Trần Trưởng Ban Thiện Nguyện
Sơn Nguyễn Trưởng Ban Bảo Trì
Vy Nguyễn Trưởng Ban Học Tập
Hân Phan Trưởng Ban Truyền Thông
Thành Trần Trưởng Ban Sự Kiện
Thảo Trần Trưởng Ban Thiết Kế
Hoài Nguyễn Trưởng Ban Học Bổng

Hội Trưởng VCSA Tại Các Trường Đại Học

Vy Nguyễn Hội Trưởng VCSA Trường Golden West College
Diễm Ngô Hội Trưởng VCSA Trường Santa Ana College
Hạ Võ Hội Trưởng VCSA Trường Orange Coast College

Cựu Ban Chấp Hành

Ân Lê
Yến Nguyễn
Trường Nguyễn
Khoa Nguyễn
Khang Nguyễn
Dũng Trần
Huân Phạm
Ngân Nguyễn
Ngọc Trần
Quỳnh Trần
Chi Tống
Xuân Hồ
Tuấn Lê
Anh Phạm
Anh Nguyễn
Vy Trần
Duy Phạm
Quang Nguyễn
Luân Mai
Patrick Nguyen
Yến Thục
Nghiêm Võ
Phát Hoàng
Trang Nguyễn
Valentin Tran
Uyên Nguyễn
Tường Lai
Lộc Phạm
Thịnh Huỳnh
Khải Đào
Vy Đinh
Minh Tôn
Triều Trần
Kimberly Trương
Nhật Nguyễn
Anh Nguyễn
Thoa Dương
Lộc Lý
Kristen Dương
Châu Phạm
Vỹ Nguyễn
Phong Phạm
Nhi Hoàng
Như Trần
My Hoàng
Trinh Vũ
Huân Phan
Thy Nguyễn
Minh Nguyễn
Huy Nguyễn
Minh Vũ
Quang Phạm
Ẩn Nguyễn
Trí Trần
Uyên Đỗ
Khoa Nguyễn
Phúc Nguyễn
Nguyên Đỗ
Ni Đặng
Hưng Lê
Khoa Nguyễn
Ngọc Trần
Vy Phạm
Duy Vũ
Vy Nguyễn
Cường Nguyễn
Quang Thái
Kiệt Nguyễn
Linh Trần
Nhật Ngô
Đại Vương
Brian Trần
Thư Nguyễn
Quang Nguyễn
Tiến Nguyễn
Hà Trần
Minh Nguyễn
Trung Nguyễn
Nhi Bùi