Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Công Giáo

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2021 - 2022

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2020 - 2021

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2020 - 2021

Ban Chấp Hành Sinh Viên Công Giáo 2019 - 2020

Ban Chấp Hành 2021-2022

Tuyên Úy

caret-down caret-up caret-left caret-right
Linh Mục Kiệt Tạ
Linh Mục Bill Cao

Cố Vấn

Darlena Trần Cố Vấn VCSA - Tổng Hội
Thích Phùng Cố Vấn VCSA - Santa Ana College
Julie Nguyễn Cố Vấn VCSA - Golden West College
Michelle Ngô Cố Vấn VCSA - Orange Coast College

Ban Chấp Hành

Hưng Lê Hội Trưởng
Khoa Nguyễn Phó Ngoại Vụ
Ngọc Trần Phó Nội Vụ
Vy Phạm Thủ Quỹ
Tường Phạm Thư Kí
An Trần Trưởng Ban Âm Nhạc
Duy Vũ Trưởng Ban Thực Phẩm
Hiền Nguyễn Trưởng Ban Thiện Nguyện
Vy Nguyễn Trưởng Ban Đức Tin
Cường Nguyễn Trưởng Ban Kỹ Thuật
Quang Thái Trưởng Ban Truyền Thông
Kiệt Nguyễn Trưởng Ban Kiểm Kê
Linh Trần Trưởng Ban Thiết Kế
Nhật Ngô Trưởng Ban Sự Kiện
Hà Trần Trưởng Ban Giải Trí

Thực Tập Viên

Quang Nguyễn Thực Tập Viên
Tiến Nguyễn Thực Tập Viên
Lân Hoàng Thực Tập Viên
Đại Vương Thực Tập Viên
Brian Trần Thực Tập Viên

Hội Trưởng VCSA Tại Các Trường Đại Học

An Trần Hội Trưởng VCSA Trường Golden West College
Vy Phạm Hội Trưởng VCSA Trường Santa Ana College
Hiền Nguyễn Hội Trưởng VCSA Trường Orange Coast College

Cựu Ban Chấp Hành

Ân Lê
Yến Nguyễn
Trường Nguyễn
Khoa Nguyễn
Khang Nguyễn
Dũng Trần
Huân Phạm
Ngân Nguyễn
Ngọc Trần
Quỳnh Trần
Chi Tống
Xuân Hồ
Tuấn Lê
Anh Phạm
Anh Nguyễn
Vy Trần
Duy Phạm
Quang Nguyễn
Luân Mai
Patrick Nguyen
Yến Thục
Nghiêm Võ
Phát Hoàng
Trang Nguyễn
Valentin Tran
Uyên Nguyễn
Tường Lai
Lộc Phạm
Thịnh Huỳnh
Khải Đào
Vy Đinh
Minh Tôn
Triều Trần
Kimberly Trương
Nhật Nguyễn
Anh Nguyễn
Thoa Dương
Lộc Lý
Kristen Dương
Châu Phạm
Vỹ Nguyễn
Phong Phạm
Nhi Hoàng
Như Trần
My Hoàng
Trinh Vũ
Huân Phan
Thy Nguyễn
Minh Nguyễn
Huy Nguyễn
Minh Vũ
Quang Phạm
Ẩn Nguyễn
Trí Trần
Uyên Đỗ
Khoa Nguyễn
Phúc Nguyễn
Nguyên Đỗ
Ni Đặng