Tài Trợ Chương Trình


Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam xin hân hạnh chào đón sự trở lại của Đại Nhạc Hội Hương Ca Học Trò lần thứ 16 mang tên: “Chậm lại để Thấy …” Chương trình gồm có rất nhiều tiết mục đặc sắc và mang đầy ý nghĩa nhằm mục đích gây quỹ học bổng giúp đỡ cho các Sinh Viên nghèo hiếu học. Hương Ca Học Trò 16 sẽ được diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2019 tại đại hỷ viện Saigon Performing Arts Center.
Mọi thông tin xin liên lạc
Kimberly Trương – (626) 290-0523 để mua vé
Trí Trần – (714) 576-9518 về việc tài trợ chương trình

VIEW OUR PROPOSAL PAGES